Mr. CAO QUỐC NGHIỆP, FANUC CNC EXPERT.

Mr. CAO QUỐC NGHIỆP, FANUC CNC EXPERT.
Date Submitted: 22/03/2021 10:07 PM

  1. Cha mẹ tặng cho bạn hình hài:

  -> Bạn có toàn quyền quyết định có tập thể dục?


  2. Cha mẹ cho bạn bộ óc:

  -> Bạn có toàn quyền Học để làm nó thông minh hơn?


  3. Cha mẹ cho bạn 1 tầm hồn thuần khiết:

  -> Bạn có toàn quyền rèn luyện để làm nó sáng suốt hơn?

  Contact us
  Please enter your first and last name
  Please enter the phone number
  Please enter your address
  Please enter subject
  Please enter content
  Zalo
  Hotline
  028 3743 7768